پیش دبستانی و دبستان غیردولتی پسرانه تلاش اداره کل آموزش و پرورش استان تهران

تکمیل ثبت نام

تکمیل ثبت نام

شروع پیش ثبت نام سال تحصیلی جدید (1399/1400) از ابتدای دی ماه سال 99 آغاز میگردد.