پیش دبستانی و دبستان غیردولتی پسرانه تلاش اداره کل آموزش و پرورش استان تهران

هنر خانم میرزائی

نمایش مدرسه خرگوشها-پایه دوم

کلاس درس ورزی خانم هرائینی

علوم پایه چهارم-درس الکتریسیته

تصاویر پروژه-پرلز پایه سوم

علوم پایه سوم-درس چگالی

علوم پایه ششم- درس چگالی

فارسی-نمایش بلدرچین و برزگر

کارگاه کار و فناوری-آقای میرزائی

کلاس علوم پایه دوم-کاشت گیاه

پروژه ساخت جنگل-پیش دبستان

کلاس علوم آقای تقوی- شناخت اسیدها و بازها

کلاس هنر رنگ آمیزی خانم میرزایی

پیش دبستان-کاردستی آشنایی با پوشش بدن حیوانات

گلچین تولد نوآموزان-مهر و آبان

کلاس علوم پایه اول-جانور شناسی

تصویر درس هنر خانم جوانی - درس چاپ

کلاس هنر خانم جوانی - تکنیک ماژیک

کلاس هنر خانم جوانی - ساخت کشتی نوح

درس علوم پایه پنجم تغییرات شیمیایی - آقای تقوی

تصاویر درس هنر رنگ آمیزی برگ - خانم میرزایی

کلاس درس هنر پایه اول خانم میرزایی

درس علوم پایه چهارم-ساخت فرفره

تصاویر کارآگاه آقای میرزایی

کلاس تقارن پایه سوم-خانم میرزایی

کلاس علوم خانم فخریان-تغییر حالت مواد

تصاویر سرود روز دانش آموز

تصاویر کلاس فارسی پایه دوم - نمایش چغندر پربرکت

کلاس علوم چهارم-ساخت فرفره

تصاویر کلاس کارگاه هنر پایه اول